Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Ackermina Bến Gỗ Chánh xứ
2 Akermann Biên Hoà Chánh xứ
3 Giuse Hoàng Đức An Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 29/03/2022 -
4 Đaminh Nguyễn Ngọc An Phước Bình Quản nhiệm 01/11/1995 2002 - OP
5 Vinhsơn Nguyễn Trung An Duyên Lãng Nghỉ để chữa bệnh 11/04/2002 09/2023 -
6 Đaminh Bùi Văn Án Long Kiên Nghỉ hưu tại tư gia 14/01/1983 10/2023 -
7 Antôn Lưu Quang Án Phước Lý Chánh xứ
8 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân Vĩnh Phước Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
9 Gioan Bt. Lê Trung Ân Phú Dòng - Chúa Cứu Thế Chánh xứ 28/06/2007 06/2023 - CSsR
10 Giuse Lâm Hoàng Ân Thái An Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
11 Laurensô Trần Nguyễn Hồng Ân Dự tu An Bình Phụ trách cộng đoàn Dự tu 08/09/2022 10/2023 -
12 Giuse Trần Quốc Ấn Tâm Hòa Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
13 Martinô Lê Ngọc Ẩn Nhà Cha Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019 -
14 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Quảng Xuân Nghỉ hưu 27/05/1964 2017 - PSS
15 Giuse Nguyễn Tuấn Anh Hiền Hòa Phó xứ 07/09/2023 10/2023 -
16 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh HongKong Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
17 Martinô Phạm Hồng Duy Anh Xuân Quế Chánh xứ 30/05/2015 10/2023 -
18 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
19 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh CĐ. Don Bosco Đức Huy Không xác định 01/07/2006 SDB
20 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Thanh Hóa Nghỉ hưu 26/08/1979 19/03/2022 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240