Tên Linh Mục Batôlômêô Nguyễn Quang Anh
Mã Linh Mục 196404
Ngày chịu chức 27/05/1964
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Quảng Xuân Nghỉ hưu 2017 -