Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Đỗ Văn Nguyên (Huân) Thái Lạc Nghỉ hưu 20/05/1972 25/02/2006 -
2 Ackermina Bến Gỗ Chánh xứ
3 Akermann Biên Hoà Chánh xứ
4 Giuse Hoàng Đức An Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 29/03/2022 -
5 Đaminh Nguyễn Ngọc An Phước Bình Quản nhiệm 01/11/1995 2002 - OP
6 Vinhsơn Nguyễn Trung An Lạc Sơn Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
7 Đaminh Bùi Văn Án Bắc Hải Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
8 Antôn Lưu Quang Án Phước Lý Chánh xứ
9 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân Vĩnh Phước Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
10 Giuse Lâm Hoàng Ân Thái An Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
11 Giuse Trần Quốc Ấn Tâm Hòa Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
12 Martinô Lê Ngọc Ẩn Nhà Cha Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019 -
13 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Quảng Xuân Nghỉ hưu 27/05/1964 2017 - PSS
14 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh HongKong Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
15 Martinô Phạm Hồng Duy Anh TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
16 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
17 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh CĐ. Don Bosco Đức Huy Không xác định 01/07/2006 SDB
18 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Thanh Hóa Nghỉ hưu 26/08/1979 19/03/2022 -
19 Giuse Vũ Súy Ba Phúc Nhạc Chánh xứ
20 Phêrô Vũ Đình Bá Đức Huy Phó Giám đốc 30/11/1998
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 59 60
Tổng cộng: 1189