Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Tuấn Anh
Mã Linh Mục 202301
Ngày chịu chức 07/09/2023
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Long Thành Hiền Hòa Phó xứ 10/2023 -