Tên Linh Mục Giuse Lâm Hoàng Ân
Mã Linh Mục 202201
Ngày chịu chức 13/01/2022
Ngày quan thầy 19/03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Thái An Phó xứ 19/03/2022 -