Tên Linh Mục Giuse Phạm Thanh Bình
Mã Linh Mục 201202
Ngày chịu chức 19/06/2012
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Dốc Mơ Phó xứ 09/2012 - 2015
2 Long Khánh Bảo Thị Chánh xứ 2015 - 16/09/2019
3 Gia Ray Hiệp Lực Chánh xứ 16/09/2019 -
4 Gia Ray Hiệp Lực Phó ban - Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas 22/05/2021 -