Tên Linh Mục Phêrô Vũ Đình Bá
Mã Linh Mục 199801
Ngày chịu chức 30/11/1998
Ngày quan thầy 29-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận CĐ. DB Rinaldi Cố vấn 1998 - 2000
2 Rời Giáo phận CĐ. DB Rinaldi Cố vấn 2000 - 2006
3 Rời Giáo phận CĐ. Don Bosco Tân Hà Phó Giám đốc 2006 - 2008
4 Rời Giáo phận CĐ. Don Bosco Bến Cát Phó Giám đốc 2008 - 2010
5 Gia Kiệm Đức Huy Phó Giám đốc 2010 - 2015