Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Thanh Cao
Mã Linh Mục 200638
Ngày chịu chức 08/08/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Võ Dõng Phó xứ 11/2006 - 10/2008
2 Phương Lâm Ngọc Lâm Phó xứ 11/2008 - 2009
3 An Bình Minh Tín Chánh xứ 01/2010 -