Tên Linh Mục Giuse Trần Thanh Bình
Mã Linh Mục 200603
Ngày chịu chức 16/06/2006
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Hải Dương Giúp cộng đoàn -