Tên Linh Mục Giuse Đoàn Công Bình
Mã Linh Mục 200503
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Tân Mai Phó xứ 2005 - 2008
2 Long Thành Hiền Hòa Chánh xứ 23/08/2008 - 08/09/2020
3 Long Thành Hiền Phước Quản nhiệm 08/2008 - 08/09/2020
4 Phú Thịnh Bùi Chu Chánh xứ 08/09/2020 -
5 Phú Thịnh Bùi Chu Phó ban - Ban Hành Giáo 22/05/2021 -
6 Phú Thịnh Bùi Chu Phụ trách Phong trào Cursillo 22/05/2021 -