Tên Linh Mục Laurensô Trần Nguyễn Hồng Ân
Mã Linh Mục 202224
Ngày chịu chức 08/09/2022
Ngày quan thầy 10/08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Thiết Nham Phó xứ 22/10/2022 - 10/2023
2 CĐ dự tu Xuân Lộc Dự tu An Bình Phụ trách cộng đoàn Dự tu 10/2023 -