Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Trung An
Mã Linh Mục 200226
Ngày chịu chức 11/04/2002
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Kim Thượng Phó xứ 2002 - 07/2005
2 Gia Kiệm Phát Hải Phó xứ 2002 - 07/2005
3 Biên Hòa Biên Hoà Phó xứ 07/2005 - 11/2006
4 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 11/2006 - 08/2010
5 Hòa Thanh Gò Xoài Quản nhiệm 11/2006 - 08/2010
6 Hòa Thanh Trị An Quản nhiệm 11/2006 - 08/2010
7 Phương Lâm Tịnh Lâm Quản nhiệm 08/2010 - 2014
8 Phương Lâm Văn Lâm Chánh xứ 08/2010 - 09/2018
9 Gia Kiệm Lạc Sơn Chánh xứ 09/2018 - 09/2023
10 Long Khánh Duyên Lãng Nghỉ để chữa bệnh 09/2023 -