Tên Linh Mục Giuse Trần Quốc Ấn
Mã Linh Mục 202202
Ngày chịu chức 13/01/2022
Ngày quan thầy 01/05
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 An Bình Tâm Hòa Phó xứ 19/03/2022 -