Tên Linh Mục M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân
Mã Linh Mục 201101
Ngày chịu chức 28/06/2011
Ngày quan thầy 24-10
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Vĩnh Phước Giúp cộng đoàn -