Tên Linh Mục Ackermina
Mã Linh Mục 190049
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Bến Gỗ Chánh xứ 1902 - 1903