Tên Linh Mục Martinô Lê Ngọc Ẩn
Mã Linh Mục 197401
Ngày chịu chức 24/03/1974
Ngày quan thầy 11-11
Ngày về nhà Cha 05/06/2019

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Vương Quốc Bỉ, ở tại Rue Neuve Số 68 - 6050 Lodelinsart (Charleroi) Không xác định 1978 - 1987
2 Rời Giáo phận Paroisse Saint. Remy Place Des Martirs, 6 Bouffioulx Phó xứ 1987 - 2000
3 Rời Giáo phận Paroisse Saint. Paul Rue De L'Eglise, 53-6032 Mont/Sur/Marchienne Chánh xứ 2000 - 06/2012
4 Biên Hòa Bến Gỗ Nghỉ hưu - Giáo sư 2012 - 05/06/2019
5 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 05/06/2019 -