Tên Linh Mục Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh
Mã Linh Mục 200601
Ngày chịu chức 01/07/2006
Ngày quan thầy 24-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm CĐ. Don Bosco Đức Huy Không xác định 2014 - 2015