Tên Linh Mục Đaminh Nguyễn Ngọc An
Mã Linh Mục 199502
Ngày chịu chức 01/11/1995
Ngày quan thầy 08-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Đền Thánh Martinô - Hố Nai Giúp cộng đoàn 2002 -
2 Long Thành Tân Hiệp Phụ tá 1985 - 2002
3 Long Thành Phước Bình Quản nhiệm 1999 - 2005