Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Hoàng Đức An Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 14/05/1968 2015 -
2 Vinhsơn Nguyễn Trung An Lạc Sơn Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
3 Đaminh Bùi Văn Án Bắc Hải Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
4 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
5 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh HongKong Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
6 Martinô Phạm Hồng Duy Anh TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
7 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Bắc Hòa Chánh xứ 26/08/1979 03/08/2017 -
8 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Linh phụ 15/06/1975 2007 -
9 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu An Bình Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
10 Giacôbê Trần Thái Bảo Thống Nhất Phó xứ 30/05/2014 2015 -
11 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Bảo Thị Phó Ban Văn Hoá 28/06/2011 02/10/2019 -
12 Giuse Đoàn Công Bình Bùi Chu Phụ trách Phong trào Cursillo 30/09/2005 08/09/2020 -
13 Phêrô Lâm Thái Bình Bình Lộc Chánh xứ 30/09/2005 03/08/2017 -
14 Giuse Trần Thanh Bình Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/06/2006 -
15 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Gia Canh Chánh xứ 02/12/2004 09/2019 -
16 Phêrô Vũ Công Bình Thiên Ân Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
17 Giuse Nguyễn Thanh Bình Tân Thành Chánh xứ 19/06/2012 04/09/2018 -
18 Giuse Phạm Thanh Bình Hiệp Lực Phó Ban Bác Ái Xã Hội-Caritas 19/06/2012 16/09/2019 -
19 Giuse Dương Quang Bình Lộ Đức Phó xứ 30/05/2013 09/2019 -
20 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh Suối Cát Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 26 27
Tổng cộng: 527