Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Ackermina Bến Gỗ Chánh xứ
2 Akermann Biên Hoà Chánh xứ
3 Giuse Hoàng Đức An Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 14/05/1968 2015 -
4 Vinhsơn Nguyễn Trung An Lạc Sơn Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
5 Đaminh Bùi Văn Án Bắc Hải Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
6 Antôn Lưu Quang Án Phước Lý Chánh xứ
7 Martinô Lê Ngọc Ẩn Gp. Xuân Lộc Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019
8 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
9 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh CĐ. Don Bosco Đức Huy Không xác định 01/07/2006
10 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh HongKong Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
11 Martinô Phạm Hồng Duy Anh TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
12 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Bắc Hòa Chánh xứ 26/08/1979 03/08/2017 -
13 Giuse Vũ Súy Ba Phúc Nhạc Chánh xứ
14 Đaminh Đinh Xuân Bách Bùi Thái Chánh xứ
15 Gioan Bt. Đoàn Như Bách Túc Trưng Chánh xứ
16 Gioan Bt. Bạch Tân Triều Quản nhiệm
17 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Linh phụ 15/06/1975 2007 -
18 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu An Bình Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
19 Đaminh Nguyễn Đại Bằng Hòa Bình Chánh xứ
20 Gioan Bt. Ngô Văn Bao Nhà Cha Phù trợ 25/01/1999 18/07/2013 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 48 49
Tổng cộng: 962