Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Vinhsơn Nguyễn Trung An Lạc Sơn Chánh xứ 11/04/2002 09/2018 -
2 Đaminh Bùi Văn Án Bắc Hải Chánh xứ 14/01/1983 10/10/2005 -
3 Giuse Lâm Hoàng Ân Thái An Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
4 Giuse Trần Quốc Ấn Tâm Hòa Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
5 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh HongKong Truyền giáo 30/05/2013 01/2014 -
6 Martinô Phạm Hồng Duy Anh TGM. Xuân Lộc Chuẩn bị mục vụ tại nước ngoài 30/05/2015 08/09/2020 -
7 Đaminh Nguyễn Tuấn Anh TGM. Xuân Lộc Tổng Đại diện 30/09/2005 27/01/2021 -
8 Phêrô Vũ Hoàng Ánh Thanh Hóa Nghỉ hưu 26/08/1979 19/03/2022 -
9 Antôn Trần Văn Bài Tu hội Bác Ái Phú Dòng Linh phụ 15/06/1975 2007 -
10 Phanxicô X. Hoàng Trọng Bản Dự tu An Bình Phụ trách dự tu 30/05/2014 09/2018 -
11 Giacôbê Trần Thái Bảo Truyền Tin Chánh xứ 30/05/2014 19/03/2022 -
12 Simêon Lê Vũ Bảo Phúc Nhạc Phó xứ 13/01/2022 19/03/2022 -
13 Gioan Bt. Trần Ngọc Bảo Bảo Thị Phó ban - Ban Văn Hoá 28/06/2011 02/10/2019 -
14 Giuse Đoàn Công Bình Bùi Chu Phụ trách Phong trào Cursillo 30/09/2005 08/09/2020 -
15 Phêrô Lâm Thái Bình Bình Lộc Chánh xứ 30/09/2005 03/08/2017 -
16 Giuse Trần Thanh Bình Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/06/2006 -
17 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Gia Canh Chánh xứ 02/12/2004 09/2019 -
18 Phêrô Vũ Công Bình Thiên Ân Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
19 Giuse Nguyễn Thanh Bình Tân Thành Chánh xứ 19/06/2012 04/09/2018 -
20 Giuse Phạm Thanh Bình Hiệp Lực Phó ban - Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas 19/06/2012 16/09/2019 -
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 27 28
Tổng cộng: 547