Tên Linh Mục Giuse Vũ Súy Ba
Mã Linh Mục 190145
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Chánh xứ 1963 - 1973