Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ Hải Dương Chánh xứ 10/01/2011 SSS
2 Gioan Bt. Phạm Phi Vũ Canada Mục vụ giáo xứ 08/09/2008 16/03/2021 -
3 Vinhsơn Hoàng Phong Vũ Thiên Bình Chánh xứ 30/05/2014 19/03/2022 -
4 Đaminh Trịnh Đình Vũ Xuân Tôn Chánh xứ 28/05/2016 10/2023 -
5 Gioakim Nguyễn Đức Vũ Hải Dương Chánh xứ 23/11/2015 SSS
6 Giuse Phạm Hoàng Vũ Hà Nội Theo học HVCGVN 16/07/2020 08/09/2020 -
7 Vinhsơn Vũ Hoàng Vũ Philippines Du học 13/01/2022 07/2022 -
8 Matthêu Nguyễn Trần Vũ Ngọc Lâm Phó xứ 07/09/2023 10/2023 -
9 Gioan B. Phan Hoài Vũ Đại An Phó xứ 07/09/2023 10/2023 -
10 Joseph Vulliez Nhà Cha Phù trợ 05/07/1936
11 Giuse Nguyễn Minh Vương Phát Hải Phó xứ 16/07/2020 19/03/2022 -
12 Giuse Phạm Hoàng Vương Trung Ngãi Chánh xứ 23/06/2010 09/2019 -
13 Louis Trần Phúc Vỵ Nhà Cha Phù trợ 28/03/1948 24/04/2020 -
14 Phêrô Cao Văn Xiêm Tân Triều Phó xứ - Đặc trách GHBL. Thánh Giuse Cảnh 20/07/2017 10/2023 -
15 Phaolô Nguyễn Trọng Xuân Lộ Đức Quản hạt 25/01/2000 08/2017 -
16 Gioan M. Đoàn Phú Xuân Nhà Cha Phù trợ 29/01/1967 28/11/2017 - CRM
17 Laurensô Phạm Thanh Xuân Đức Long Nghỉ hưu 29/04/1967 08/02/2006 -
18 Henry Nguyễn Sơn Xuyên Nhà Cha Phù trợ 29/06/1954 20/10/2011 -
19 Giuse Ngô Văn Yên Tân Bắc Quản nhiệm
20 Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến Nhà Cha Phù trợ 25/04/2006 -
1 2 ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 »
Tổng cộng: 1240