Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Đỗ Văn Tự Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 14/05/1968 04/09/2018 -
2 Gioan Maria Phạm Quang Tự Nhà Cha Phù trợ 19/03/1971 04/08/2012 -
3 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Nghỉ hưu 28/11/1970 07/07/2019 -
4 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Xuân Hòa Chánh xứ 22/09/1994 09/2018 -
5 Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn Tâm An Nghỉ hưu tại tư gia thuộc Gx. Tâm An 02/12/2004 19/03/2022 -
6 Giuse Lại Ngọc Tuấn Đức Thắng Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - CM
7 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn Hiền Đức Giúp cộng đoàn 15/07/2006 2015 - Op
8 Giuse Phạm Quốc Tuấn Long Thành Chánh xứ 08/08/2006 04/10/2018 -
9 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Trà Cổ Quản hạt 04/05/2001 08/2017 -
10 Giuse Lê Anh Tuấn ĐCV. Xuân Lộc Linh hướng 03/12/1999 2012 -
11 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Biên Hòa Phụ trách dự tu 28/05/2016 08/09/2020 -
12 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Bàu Hàm Chánh xứ 30/05/2014 08/09/2020 -
13 Giuse Phạm Quốc Tuấn ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 30/05/2014 27/09/2021 -
14 Phêrô Trần Quốc Tuấn Đaklua Chánh xứ 30/05/2013 08/2017 -
15 Đaminh Vũ Thiện Tuần Tiên Chu Đặc trách
16 Antôn Nguyễn Tuế Nhà hưu Phát Diệm Nghỉ hưu 23/04/1962 15/10/2012 -
17 Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ ĐCV. Xuân Lộc Phó Giám đốc ĐCV. 19/09/1987 01/11/2006 -
18 Giuse Trương Chí Tuệ Bác Ái Chánh xứ 08/08/2006 09/2018 -
19 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Xuân Hiệp Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
20 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Xuân Quế Chánh xứ 28/05/2016 27/10/2021 -
1 2 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tổng cộng: 1189