Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Gia Phát Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
2 Antôn Nguyễn Vũ Trường Long Thuận Giúp cộng đoàn 25/05/2010 19/12/2016 - MF
3 Phêrô Đỗ Văn Trường Tân Cang Giúp cộng đoàn 02/07/2016 2016 - SDB
4 Giuse Vũ Văn Trường Lợi Hà Chánh xứ 08/08/2006 2006 -
5 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng Rôma Du học 30/05/2013 08/2017 -
6 Đaminh Lê Thanh Trưởng Kim Lâm Chánh xứ 19/06/2012 10/2019 -
7 Giuse Đinh Thế Truyền Thiện An Chánh xứ 08/08/2006 09/2018 -
8 Giuse Hoàng Đức Tú ĐCV. Xuân Lộc Quản lý ĐCV. 08/08/2007 07/2011 -
9 Phaolô Nguyễn Thiên Tú ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 28/06/2011 31/08/2018 -
10 Batôlômêô Hoàng Văn Tú 02/10/2014 2017 - Ocist
11 Vinhsơn Đặng Văn Tú Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Đặc trách công trình xây dựng 29/06/1968 09/2019 -
12 Giuse Phạm Tuấn Tú Nhà Cha Phù trợ 09/11/1968 -
13 Đaminh Phạm Hữu Tư Nhà Cha Phù trợ 27/03/1977 -
14 M. Piô X Nguyễn Văn Tư Đan viện Xitô An Phước Không xác định 29/10/2008 29/10/2008 -
15 Đaminh Phạm Văn Tụ Phú Tảo Quản nhiệm 28/06/2005 -
16 Hiêrônimô Phạm Quang Tự Nhà Cha Phù trợ 07/12/2007 - OP
17 Giuse Đỗ Văn Tự Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 14/05/1968 04/09/2018 -
18 Gioan Maria Phạm Quang Tự Nhà Cha Phù trợ 19/03/1971 04/08/2012 -
19 Giuse Phạm Ngọc Tuấn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Nghỉ hưu 28/11/1970 07/07/2019 -
20 Gioan Bt. Lại Anh Tuấn Xuân Hòa Chánh xứ 22/09/1994 09/2018 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1164