Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Tôma Nguyễn Văn Trí Nhà Cha Phù trợ 01/01/1934 01/01/1985 -
2 Giacôbê Nguyễn Hữu Trí Tân Triều Quản nhiệm
3 Augustino Phạm Minh Trí Nhà Cha Phù trợ 02/06/1963
4 Phêrô Nguyễn Ngọc Trí Thành Đức Chánh xứ 30/05/2013 09/2019 -
5 Giuse Nguyễn Cao Trí Lộc Lâm Phó xứ 30/05/2015 11/2017 -
6 Tôma Toán Lê Đức Minh Trí Quang Lâm Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
7 Giuse Nguyễn Cao Trí Bình Lâm Phó xứ 28/05/2016 09/2018 -
8 Gioan Bt. Nguyễn Hữu Trí Túc Trưng Chánh xứ 02/12/2004 16/09/2015 -
9 Giuse Đỗ Đức Trí Thái Hòa Đặc trách Giới Thiếu Nhi 05/11/1999 19/08/2010 -
10 Tôma Nguyễn Đức Triêm Nhà Cha Phù trợ 04/10/1971 -
11 Giuse Nguyễn Xuân Triết Thuận An Chánh xứ 30/09/1988 09/2018 -
12 Giuse M. Bùi Hiền Triết Nhà Cha Phù trợ 08/03/1948 30/08/2004 - OP
13 Phêrô Đoàn Công Triệu Nhà Cha Phù trợ 18/09/1875 28/07/1936 -
14 Đaminh Nguyễn Văn Triệu Gò Xoài Chánh xứ 08/09/2008 11/08/2011 -
15 M. Gioan Thánh giá Thân Văn Triệu Đan viện Xitô An Phước Không xác định 29/10/2008 29/10/2008 -
16 M. Gabriel Nguyễn Văn Trinh Đan viện Xitô An Phước Không xác định 30/05/2013 -
17 Đaminh Nguyễn Chu Trinh TGM. Xuân Lộc Nghỉ hưu 29/04/1966 05/2016 -
18 Philipphê Nêri M. Phan Chu Trinh Nhà Cha Phù trợ 01/01/1963 10/09/1990 - CMC
19 Phêrô Đinh Công Trình Nhà Cha Phù trợ 27/05/1965 -
20 Andre Thông Nguyễn Đức Trình Đan viện Biển Đức Thiên Bình Giúp cộng đoàn 20/07/2017 2017 - OSB
1 2 ... 49 50 51 52 53 54 55 ... 58 59
Tổng cộng: 1164