Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phêrô Đặng Thành Tiên Nhà Cha Phù trợ 22/09/1948 18/05/1997 -
2 Đaminh Đinh Viết Tiên Gp. Xuân Lộc Trưởng ban - Ban Tu sĩ 03/08/1974 2004 - OP
3 Phêrô Trần Văn Tiến Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 12/04/1976 19/06/2011 -
4 Giuse Nguyễn Việt Tiến Bình An Chánh xứ 23/05/1976 08/2017 -
5 Giuse Nguyễn Hương Tiến Nam Hà Quản nhiệm
6 Phêrô Trần Đức Tiến Bùi Đức Đặc trách
7 Giuse Trần Đàm Tiến Kim Thượng Quản nhiệm
8 Phêrô Nguyễn Vĩnh Tiến Bến Gỗ Chánh xứ
9 Giuse Lê Trọng Tiến Thánh Giuse Chánh xứ 23/06/2010 08/2015 -
10 Đaminh Nguyễn Thành Tiến Kẻ Sặt Chánh xứ 08/08/2007 19/09/2018 -
11 M. Gioan-Đạt Đào Văn Tiến Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 02/08/2005 -
12 Giuse Trần Trung Tiến Thanh Sơn Phó xứ 30/05/2015 09/08/2016 -
13 Đaminh Lương Văn Tiến Giang Điền Phụ tá 20/07/2017 08/2017 - CRM
14 Vincente Nguyễn Minh Tiến Bắc Hải Phó ban - Ban Bảo Vệ Sự Sống 16/07/2020 08/09/2020 -
15 Martinô Maria Nguyễn Mạnh Tiến Phú Lâm Phó xứ 16/07/2020 19/03/2022 -
16 Giuse Trần Đình Tiết Long Thành Quản nhiệm
17 Vinhsơn Nguyễn Văn Tiếu Tiên Chu Chánh xứ 19/09/1987 22/09/2020 -
18 Phêrô Nguyễn Tín Gia Vinh Đặc trách
19 Micae Nguyễn Chánh Tín Thiên An Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
20 Giuse Nguyễn Xuân Tĩnh Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Thành viên 22/02/1997
1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 ... 59 60
Tổng cộng: 1189