Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Ngô Văn Tố Nhà Cha Phù trợ
2 Giuse Nguyễn Văn Tố Dĩ An Quản nhiệm
3 Gioan Bt. Phạm Ngọc Toán Rôma Du học 20/07/2017 08/2018 -
4 Antôn Phạm Xuân Toàn Trảng Táo Quản nhiệm 30/05/2015 08/09/2020 -
5 Phêrô Hà Thanh Toàn Tân Tường Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
6 Antôn Trần Bảo Toàn Đền Thánh Martinô - Hố Nai Giúp cộng đoàn 08/08/2005 2012 - OP
7 Phanxicô X. Nguyễn Thanh Toàn ĐCV. Xuân Lộc Giám đốc nhà hưu & Đặc trách Quý Cha hưu 25/01/2000 2012 -
8 Phêrô Nguyễn Quang Toàn Long Đức Quản nhiệm
9 Gioakim Nguyễn Văn Toàn Bắc Minh Quản nhiệm
10 Gioakim Nguyễn Vĩnh Toàn Thị Cầu Quản nhiệm
11 Antôn Bùi Văn Tới Thành Tín Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
12 Đaminh Nguyễn Văn Tòng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 15/04/1975 10/2019 -
13 Đaminh Trần Ngọc Trác Nhà Cha Phù trợ 03/11/1981 -
14 Tôma Nguyễn Văn Trâm Xuân Khánh Chánh xứ
15 Tramier Tân Triều Quản nhiệm
16 Laurensô Đỗ Nam Trấn Phúc Nhạc Chánh xứ 02/12/2004 08/2017 -
17 Giuse Nguyễn Võ Trang Nhà hưu Xuân Lộc Phù trợ 02/08/1997 -
18 Giuse Ngô Hùng Tráng Nghĩa Sơn Phó xứ 20/07/2017 03/08/2017 -
19 Đaminh M. Nguyễn Minh Tri Đền Thánh Martinô - Hố Nai Không xác định 08/04/2014 2014 - OP
20 Phanxico Hồ Thiên Tri Suối Tre Quản nhiệm
1 2 ... 48 49 50 51 52 53 54 ... 58 59
Tổng cộng: 1164