Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Đặng Minh Chí Phát Lộc Quản nhiệm 30/05/2013 09/2019 -
2 Vinhsơn Lâm Văn Chí Phát Lộc Quản nhiệm 19/11/2020 19/11/2020 -
3 Phanxicô X Phan Chiếm Đaminh Chánh xứ 02/12/2004 16/11/2022 -
4 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Gia Cốc Chánh xứ 02/12/2004 03/08/2017 -
5 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Trúc Lâm Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
6 Giuse Tạ Minh Chiến Gia Yên Chánh xứ 11/04/2002 10/2023 -
7 Giuse Maria Trần Quang Chiểu Nhà Cha Phù trợ 24/11/2007 -
8 Giuse Nguyễn Bá Chính
9 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 13/03/1976 27/06/2011 - OCist
10 Giuse Nguyễn Khắc Chính Phanxicô Chánh xứ 11/04/2002 2016 -
11 Giuse Đỗ Đức Chính Xuân An Phụ giúp mục vụ 25/01/2000 10/2023 -
12 Vinhsơn Nguyễn Công Chính Đức Thắng Chánh xứ 24/01/2006 19/05/2023 - CM
13 Gioakim Phan Công Chính Bình Hòa Đặc trách Giới Trẻ 08/08/2006 17/08/2017 -
14 Gioan Bt. Trần Chấn Chỉnh Nhà Cha Phù trợ
15 Gioan Lim Choong Nhà Cha An nghỉ 22/11/2023 -
16 Giuse Trần Đạo Chu Nhà Cha Phù trợ 08/08/1999 -
17 Nguyễn Đình Chuẩn Cây Gáo Đặc trách
18 Giuse Hà Văn Chuẩn Cộng đoàn Long Thuận Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - MF
19 Raphaen Nguyễn Văn Chúc Đền Thánh Martinô - Hố Nai Nghỉ hưu 08/08/1972 2017 - OP
20 Đaminh Đinh Công Chức Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 30/05/2016 2016 - SSS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240