Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Sebastien Chánh Bến Gỗ Chánh xứ
2 M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh Vĩnh Phước Viện phụ 02/08/2005 - OCist
3 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Tân Vinh Chánh xứ 04/05/2001 04/08/2017 -
4 Antôn Phạm Văn Chất Nhà Cha Phù trợ
5 Giuse Nguyễn Thanh Châu Nhà Cha Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
6 Phanxicô X. Trần Quang Châu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quản nhiệm
7 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Thừa Đức Chánh xứ 25/01/1999 16/09/2019 -
8 Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu Nhà Cha Phù trợ 13/10/2005 OSB
9 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phú Lý Phó xứ 03/04/2008 17/12/2008 - CRM
10 Giuse Nguyễn Hữu Châu ĐCV. Xuân Lộc Phó Ban Linh Mục 08/08/2007 2012 -
11 Giuse Nguyễn Tâm Chí Đồng Hiệp Chánh xứ 08/09/2008 16/09/2019 -
12 Vinhsơn Lâm Văn Chí Đông Hòa Phục vụ người khiếm thính 19/11/2020 19/11/2020 -
13 Giuse Đặng Minh Chí Đức Mẹ Fatima Chánh xứ 30/05/2013 09/2019 -
14 Phanxicô X Phan Chiếm Bến Gỗ Chánh xứ 02/12/2004 09/07/2005 -
15 Augustinô Nguyễn Văn Chiến Gia Cốc Chánh xứ 02/12/2004 03/08/2017 -
16 Vinc. Paul M. Dương Đức Chiến Trúc Lâm Chánh xứ 08/08/2006 04/09/2018 -
17 Giuse Tạ Minh Chiến Thọ Lâm Chánh xứ 11/04/2002 30/08/2013 -
18 Giuse Maria Trần Quang Chiểu Nhà Cha Phù trợ 24/11/2007 -
19 Giuse Nguyễn Bá Chính
20 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 13/03/1976 27/06/2011 - OCist
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 58 59
Tổng cộng: 1164