Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Nguyễn Xuân Cảnh Bắc Minh Quản nhiệm
2 Giuse Trịnh Quang Cảnh Nhà Cha Phù trợ 31/05/1958
3 Phaolô Huỳnh Ngọc Cảnh Nhà Cha Phù trợ 17/05/1955 01/05/2019 -
4 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh Vĩnh Phước Không xác định 09/02/2004 - OCist
5 Giuse Đỗ Văn Cảnh Trường CĐ Hòa Bình Thi hành mục vụ 13/01/2022 19/03/2022 -
6 Martinô Trần Vũ Xuân Cảnh Suối Cát Phó xứ 16/07/2020 08/09/2020 -
7 Giuse Nguyễn Thanh Cao Lộc Hòa Chánh xứ 08/08/2006 10/2023 -
8 Phêrô Nguyễn Đắc Cầu Nhà Cha Phù trợ 24/09/1938 11/04/1996 -
9 Sebastien Chánh Bến Gỗ Chánh xứ
10 M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh Vĩnh Phước Viện phụ 02/08/2005 - OCist
11 Đaminh Nguyễn Trung Chánh Tân Vinh Chánh xứ 04/05/2001 04/08/2017 -
12 Antôn Phạm Văn Chất Nhà Cha Phù trợ
13 Giuse Nguyễn Thanh Châu Nhà Cha Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
14 Phanxicô X. Trần Quang Châu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Quản nhiệm
15 Vinhsơn Trần Ngọc Châu Suối Tre Chánh xứ 25/01/1999 19/03/2022 -
16 Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu Nhà Cha Phù trợ 13/10/2005 OSB
17 Giuse Nguyễn Hữu Châu ĐCV. Xuân Lộc Phó ban - Ban Linh Mục 08/08/2007 2012 -
18 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phú Lý Phó xứ 03/04/2008 CRM
19 Phaolô Hoàng Minh Châu Phú Lý Phụ tá 11/06/2010 07/2023 - CRM
20 Giuse Nguyễn Tâm Chí Đồng Hiệp Chánh xứ 08/09/2008 16/09/2019 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240