Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Đaminh Nguyễn Ngọc An Phước Bình Quản nhiệm 01/11/1995 2002 - OP
2 M. Antôn Claret Trương Lĩnh Ân Vĩnh Phước Giúp cộng đoàn 28/06/2011 - OCist
3 Gioan Bt. Phạm Nguyễn Tuấn Anh CĐ. Don Bosco Đức Huy Không xác định 01/07/2006 SDB
4 Batôlômêô Nguyễn Quang Anh Quảng Xuân Nghỉ hưu 27/05/1964 2017 - PSS
5 Gioakim Nguyễn Chí Bằng Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/02/2004 2016 - SSS
6 M. Placiđô Vũ Quốc Bảo Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/02/2005 - OCist
7 Đaminh Trần Quốc Bảo CĐ. Nhà Chúa Thái Xuân Giúp cộng đoàn 19/06/2012 2014 - SDD
8 Phêrô Hà Văn Báu Tu hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn Giúp cộng đoàn 15/12/1973 2003 - CM
9 Đaminh Nguyễn Đức Bình Đền Thánh Martinô - Hố Nai Mục vụ 28/10/1995 2013 - OP
10 M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh Vĩnh Phước Không xác định 09/02/2004 - OCist
11 M. Phaolô - Tịnh Nguyễn Đức Chánh Vĩnh Phước Viện phụ 02/08/2005 - OCist
12 Phaolô-Bường Nguyễn Văn Châu Nhà Cha Phù trợ 13/10/2005 OSB
13 Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu Phú Lý Phó xứ 03/04/2008 17/12/2008 - CRM
14 Vinhsơn Nguyễn Công Chính Không dữ liệu Không xác định 24/01/2006 - CM
15 M. Laurensô Nguyễn Văn Chính Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 13/03/1976 27/06/2011 - OCist
16 Giuse Hà Văn Chuẩn Cộng đoàn Long Thuận Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - MF
17 Raphaen Nguyễn Văn Chúc Đền Thánh Martinô - Hố Nai Nghỉ hưu 08/08/1972 2017 - OP
18 Đaminh Đinh Công Chức Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 30/05/2016 2016 - SSS
19 Gioan Phạm Đình Chương Hồng Ân Chánh xứ 16/02/2004 07/09/2017 - SDD
20 M. Gioan Bt. Trần Văn Chuyên Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 08/04/1978 Ocist
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tổng cộng: 196