Tên Linh Mục M. Lamberto Nguyễn Quang Cảnh
Mã Linh Mục 200402
Ngày chịu chức 09/02/2004
Ngày quan thầy 17-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Vĩnh Phước Không xác định -