Tên Linh Mục Vinc. Paul M. Nguyễn Minh Châu
Mã Linh Mục 200801
Ngày chịu chức 03/04/2008
Ngày quan thầy 27-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Giang Điền Phụ tá 03/04/2008 - 17/12/2008
2 Phú Thịnh Phú Lý Phó xứ 17/12/2008 -