Tên Linh Mục Raphaen Nguyễn Văn Chúc
Mã Linh Mục 197201
Ngày chịu chức 08/08/1972
Ngày quan thầy 29-09
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Thánh Tâm Chánh xứ 05/2006 - 03/2011
2 Hố Nai Đền Thánh Martinô - Hố Nai Không xác định 10/1972 - 05/2006
3 Hòa Thanh Ngọc Đồng Chánh xứ 05/2012 - 03/08/2017
4 Hố Nai Đền Thánh Martinô - Hố Nai Nghỉ hưu 2017 -