Tên Linh Mục Vinhsơn Nguyễn Công Chính
Mã Linh Mục 200606
Ngày chịu chức 24/01/2006
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Đức Thắng Chánh xứ 19/05/2023 -