Tên Linh Mục M. Laurensô Nguyễn Văn Chính
Mã Linh Mục 197601
Ngày chịu chức 13/03/1976
Ngày quan thầy 10-08
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phú Thịnh Đồng Phát Chánh xứ 2002 - 2010
2 Phương Lâm Kim Lâm Chánh xứ 01/2010 - 06/2011
3 Phước Lý Đan viện Xitô Phước lý Không xác định 27/06/2011 -