Tên Linh Mục Đaminh Đinh Công Chức
Mã Linh Mục 201615
Ngày chịu chức 30/05/2016
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Giúp cộng đoàn 2016 -