Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Bernard Tân Triều Quản nhiệm
2 Besombes Tân Triều Đặc trách
3 Giuse Nguyễn Tiến Biền Nhà Cha Phù trợ 11/11/1979 -
4 Giuse Trần Văn Bình Hải Dương Quản nhiệm
5 Gioan Phan Công Bình Kim Thượng Chánh xứ
6 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Nhà Cha Phù trợ 15/04/1975 21/08/2014 -
7 Phêrô Vũ Công Bình Thiên Ân Chánh xứ 09/06/1990 09/2018 -
8 Giuse Dương Quang Bình Lộ Đức Phó xứ 30/05/2013 09/2019 -
9 Giuse Nguyễn Thanh Bình Tân Thành Chánh xứ 19/06/2012 16/01/2024 -
10 Giuse Phạm Thanh Bình Hiệp Lực Phó ban - Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas 19/06/2012 16/09/2019 -
11 Đaminh Nguyễn Đức Bình Đền Thánh Martinô - Hố Nai Mục vụ 28/10/1995 2013 - OP
12 Gioan Bt. Bùi Thái Bình Gia Canh Chánh xứ 02/12/2004 01/10/2019 -
13 Giuse Đoàn Công Bình Bùi Chu Phụ trách Phong trào Cursillo 30/09/2005 08/09/2020 -
14 Phêrô Lâm Thái Bình Bình Lộc Chánh xứ 30/09/2005 03/08/2017 -
15 Giuse Trần Thanh Bình Hải Dương Giúp cộng đoàn 16/06/2006 -
16 Gm. Briand Tân Triều Quản nhiệm
17 Antôn Nguyễn Hồng Cẩm Nhà Cha Phù trợ 11/10/1978 -
18 Giuse Nguyễn Đức Cần Nhà Cha Phù trợ 20/06/1985 -
19 Phêrô Trần Thanh Cần Nghĩa Yên Đặc trách
20 Đaminh Mai Đức Cận Lộ Đức Đặc trách
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240