Tên Linh Mục Phêrô Trần Thanh Cần
Mã Linh Mục 190369
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Phước Lý Nghĩa Yên Đặc trách 1954 - 1955