Tên Linh Mục Antôn Nguyễn Hồng Cẩm
Mã Linh Mục 190310
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 10/11/1978

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hòa Thanh Thanh Hóa Chánh xứ 1957 - 1978
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 11/10/1978 -