Tên Linh Mục Phêrô Lâm Thái Bình
Mã Linh Mục 200504
Ngày chịu chức 30/09/2005
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Túc Trưng Định Quán Không xác định 2005 - 15/02/2006
2 Túc Trưng Thống Nhất Phó xứ 02/2006 - 06/2009
3 Túc Trưng Hiệp Nhất Quản nhiệm 2007 - 2009
4 Túc Trưng Xuân Kiên Quản nhiệm 06/2009 - 2011
5 Túc Trưng Xuân Sơn Chánh xứ 06/2009 - 03/08/2017
6 Gia Kiệm Bình Lộc Chánh xứ 03/08/2017 -