Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Đức Cần
Mã Linh Mục 190156
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 20/06/1985

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Hố Nai Ba Đông Quản nhiệm 1962 - 1985
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 20/06/1985 -