Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Micae Phạm Bá Tước Nhà Cha Phù trợ 30/05/1964 09/04/2021 -
2 Antôn Nguyễn Văn Thục Nhà Cha Phù trợ 14/05/1968 18/08/2020 -
3 Giuse Phạm An Lập Nhà Cha Phù trợ 15/06/1975 02/10/2019 -
4 Martinô Lê Ngọc Ẩn Gp. Xuân Lộc Phù trợ 24/03/1974 05/06/2019
5 Giuse Phạm Thanh Quang Nhà Cha Phù trợ 30/05/2013 31/05/2019 -
6 Phêrô Trịnh Thiên Thu Xuân Linh Quản nhiệm 01/01/1960
7 Giuse Vũ Văn Nhuần Cẩm Tân Chánh xứ 04/05/2001 01/08/2017 -
8 Giuse Nguyễn Văn Cung Nhà Cha Phù trợ 31/05/1960 02/09/2016 -
9 Phêrô Phạm Thanh Quốc Bàu Hàm Quản nhiệm 01/01/1960 CSsR
10 Giuse Phan Thái Hòa Nhà Cha Phù trợ 01/08/1993 -
11 Giuse M. Nguyễn Kim Ngôn Nhà Cha Phù trợ 04/08/1956 14/01/2016 -
12 Giuse Nguyễn Thanh Châu Nhà Cha Phù trợ 31/05/1966 20/02/2015 -
13 Gioan Bt. Nguyễn Văn Bình Nhà Cha Phù trợ 15/04/1975 08/12/2014 -
14 Đaminh Hoàng Bình Thuận Nhà Cha Phù trợ 19/06/1943
15 Giacôbê Vũ Thế Hanh Nhà Cha Phù trợ 30/06/2007 02/06/2014 -
16 Gioan Vũ Anh Thuấn Nhà Cha Phù trợ 23/04/1962 02/04/2014 -
17 Antôn Khổng Tiên Giác Nhà Cha Phù trợ 16/06/1954 21/02/2014 -
18 Vinhsơn Nguyễn Ngọc Quý Nhà Cha Phù trợ 26/05/1951 19/02/2014
19 Martinô Trần Quốc Hậu Nhà Cha Phù trợ 28/06/2011 19/11/2013 -
20 Vinhsơn Nguyễn An Ninh Quảng Xuân Quản nhiệm
« 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 16 17
Tổng cộng: 323