Tên Linh Mục Giuse Bùi Đức Cường
Mã Linh Mục 190424
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 07/01/1984

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Đaminh Chánh xứ 1970 - 1978
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 07/01/1984 -