Tên Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Cung
Mã Linh Mục 196001
Ngày chịu chức 31/05/1960
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha 02/09/2016

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Ray Tam Thái Nghỉ hưu - 02/09/2016
2 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 02/09/2016 -