Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Gioakim Đặng Việt Cường Giang Điền Phụ trách Tu viện Carmêlô Giang Điền 11/06/2010 06/2023 - CRM.
2 Giuse Đinh Quang Hùng Cường Phương Lâm Phó xứ 01/06/2013 08/2016 -
3 VinhSơn Nguyễn Thế Cường Đức Mẹ Vô Nhiễm NT Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
4 Phanxicô X. Trần Cao Cường Thái Hiệp Phó xứ - Đặc trách GHBL. Đức Mẹ Vô Nhiễm 20/07/2017 10/2023 -
5 Vinhsơn Nguyễn Mạnh Cường Tân Mai Giám đốc Cơ Sở Bảo Trợ Xã Hội Cô Nhi Thiên Bình 11/04/2002 03/08/2017 -
6 Đaminh Vũ Hùng Cường Nam Hải Chánh xứ 11/04/2002 03/08/2017 -
7 Giuse Nguyễn Văn Cường Cẩm Đường Chánh xứ 21/10/2005 03/08/2017 -
8 Giuse Đinh Mạnh Cường Tân Ngãi Chánh xứ 08/08/2006 03/08/2017 -
9 Giuse Nguyễn Thái Cường Bùi Hiệp Chánh xứ 08/08/2006 10/2023 -
10 Đaminh Nguyễn Hữu Cường Không dữ liệu Không xác định 21/02/2004 - OP
11 Phaolô Nguyễn Phi Cường Đền Thánh Martinô - Hố Nai Không xác định 04/08/2009 -
12 Giuse Bùi Đức Cường Nhà Cha Phù trợ 07/01/1984 -
13 Giuse Maria Phạm Chí Cường Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 28/04/1964 03/07/2014 -
14 Tôma Trần Văn Đại Xuân Kitô Chánh xứ 01/10/1988 03/08/2017 - SDD
15 Giuse Đỗ Viết Đại Phúc Lâm Nghỉ hưu tại nhà riêng thuộc Gx. Phúc Lâm 14/01/1992 19/03/2022 -
16 Antôn Nguyễn Tứ Đại Nhà Cha Phù trợ
17 Phêrô Nguyễn Văn Đại Biên Hoà Chánh xứ
18 M. Đ. Saviô Nguyễn Quang Đại Đan viện Xitô Phước lý Cộng đoàn 12/02/2004 - OCist
19 Vinh Sơn Nguyễn Trọng Đại Phước Bình Chánh xứ 08/07/2017 07/10/2022 - OP
20 Phêrô Nguyễn Đức Đại Hiền Hòa Phó xứ 16/07/2020 22/10/2022 -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 61 62
Tổng cộng: 1240