Tên Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Đại
Mã Linh Mục 190077
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Biên Hòa Biên Hoà Chánh xứ 1941 - 1945