Tên Linh Mục Giuse Maria Phạm Chí Cường
Mã Linh Mục 196401
Ngày chịu chức 28/04/1964
Ngày quan thầy 19-03
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Rời Giáo phận Phước Tỉnh Phó xứ 1964 - 1967
2 Rời Giáo phận Láng Cát Quản nhiệm 1967 - 1968
3 Rời Giáo phận Láng Cát Chánh xứ 1968 - 1969
4 Long Thành Thiên Phước Chánh xứ 1969 - 1973
5 Tân Mai Bùi Hiệp Chánh xứ 1973 - 03/07/2014
6 Nhà hưu dưỡng Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 03/07/2014 -