Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Gioan Đoàn Phú Xuân Đức Thắng Đặc trách
2 Laurensô Phạm Thanh Xuân Đức Long Nghỉ hưu 29/04/1967 08/02/2006 -
3 Henry Nguyễn Sơn Xuyên Thánh Giuse Quản nhiệm
4 Giuse Ngô Văn Yên Tân Bắc Quản nhiệm
5 Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến Nhà Cha Phù trợ 25/04/2006 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »
Tổng cộng: 1165