Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Laurensô Phạm Thanh Xuân Đức Long Nghỉ hưu 29/04/1967 08/02/2006 -
2 Henry Nguyễn Sơn Xuyên Nhà Cha Phù trợ 29/06/1954 20/10/2011 -
3 Giuse Ngô Văn Yên Tân Bắc Quản nhiệm
4 Gioan Bt. Vũ Ngọc Yến Nhà Cha Phù trợ 25/04/2006 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 »
Tổng cộng: 1164