Tên Linh Mục Antôn Nguyễn Tuế
Mã Linh Mục 196204
Ngày chịu chức 23/04/1962
Ngày quan thầy 13-06
Ngày về nhà Cha

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Gia Kiệm Phúc Nhạc Phó xứ 1962 - 1968
2 Gia Kiệm Tân Yên Quản nhiệm 1968 - 1969
3 Hòa Thanh Đại An Chánh xứ 1969 - 1973
4 Túc Trưng ĐanKar Đặc trách 1971 - 1990
5 Túc Trưng Định Quán Chánh xứ 1973 - 1990
6 Phương Lâm Phương Lâm Chánh xứ 1990 - 2012
7 Phương Lâm Giang Lâm Đặc trách 1990 - 1995
8 Ngoài Giáo phận Nhà hưu Phát Diệm Nghỉ hưu 15/10/2012 -