Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Lê Thái Văn Hóa An Chánh xứ 30/05/2014 20/09/2020 -
2 Phanxicô X. Nguyễn Hữu Văn Tâm An Phó xứ 20/07/2017 08/09/2020 -
3 Giuse Trần Đình Vận Nhà Cha Phù trợ 21/06/1986 -
4 Vàng Biên Hoà Chánh xứ
5 Phêrô Nguyễn Văn Vàng Nhà Cha Phù trợ 14/01/1992
6 Đaminh Phạm Văn Vàng Hải Dương Chánh xứ SSS
7 Gioan Bt. Nguyễn Hoa Viên Nhà Cha Phù trợ
8 Phaolô Phạm Văn Viện Đồng Phát Chánh xứ 07/02/1996 08/09/2020 -
9 Giuse Nguyễn Văn Việt Mauritius Truyền giáo 30/09/2005 2019 -
10 Phêrô Nguyễn Quốc Việt ĐCV. Xuân Lộc Phó Giám đốc ĐCV. - Đặc trách dự tu 08/08/2007 2012 -
11 Phêrô Trần Thanh Việt Thiết Nham Chánh xứ 08/08/2007 08/2017 -
12 Phêrô Nguyễn Hoàng Việt Thánh Giuse Phó xứ 20/07/2017 08/2017 -
13 Tôma Dụ Nguyễn Quốc Việt 02/04/2009 2017 - Ocist
14 Gioan Phaolô Phạm Quang Vinh Hiếu Liêm Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
15 Giuse Trần Phú Vinh Cộng đoàn Thánh Thể Hải Dương Đặc trách Huynh Đoàn Thánh Thể 18/10/2003 2015 - SSS
16 Giuse Nguyễn Thế Vinh Tây Hải Chánh xứ 11/02/1993 08/2017 -
17 Phêrô Huỳnh Văn Vinh Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 13/05/1972 04/09/2018 -
18 M. Louis Monfort Nguyễn Vinh Đan viện Xitô Phước lý Viện phó 22/08/1968 1995 -
19 Phêrô Huỳnh Tấn Vinh Tân Vinh Quản nhiệm
20 Gioan Bt. Thân Văn Vinh Nhà Cha Phù trợ 29/06/1959 03/08/2013 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1164