Tên Linh Mục Giuse Phạm Tuấn Tú
Mã Linh Mục 190411
Ngày chịu chức
Ngày quan thầy
Ngày về nhà Cha 09/11/1968

SỨ VỤ

# Giáo hat / Địa danh Giáo xứ / Địa danh Sứ vụ Thời gian
1 Tân Mai Bình An Chánh xứ 1956 - 1968
2 Tân Mai Thiên Triều Quản nhiệm 1956 - 1968
3 Nhà Cha Nhà Cha Phù trợ 09/11/1968 -