Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Phanxicô X. Nguyễn Quốc Tuấn Túc Trưng Phó xứ 02/12/2004 2016 -
2 Giuse Lại Ngọc Tuấn Đức Thắng Giúp cộng đoàn 01/01/2006 2018 - CM
3 Gioan Nguyễn Khắc Tuấn Hiền Đức Giúp cộng đoàn 15/07/2006 2015 - Op
4 Giuse Phạm Quốc Tuấn Long Thành Chánh xứ 08/08/2006 04/10/2018 -
5 Vinhsơn Phạm Ngọc Anh Tuấn Trà Cổ Quản hạt 04/05/2001 08/2017 -
6 Giuse Lê Anh Tuấn ĐCV. Xuân Lộc Linh hướng 03/12/1999 2012 -
7 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Biên Hòa Phụ trách dự tu 28/05/2016 08/09/2020 -
8 Giuse Nguyễn Anh Tuấn Bàu Hàm Chánh xứ 30/05/2014 08/09/2020 -
9 Giuse Phạm Quốc Tuấn ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 30/05/2014 27/09/2021 -
10 Phêrô Trần Quốc Tuấn Đaklua Chánh xứ 30/05/2013 08/2017 -
11 Đaminh Vũ Thiện Tuần Tiên Chu Đặc trách
12 Antôn Nguyễn Tuế Nhà hưu Phát Diệm Nghỉ hưu 23/04/1962 15/10/2012 -
13 Gioan B. Nguyễn Đăng Tuệ ĐCV. Xuân Lộc Phó Giám đốc ĐCV. 19/09/1987 01/11/2006 -
14 Giuse Trương Chí Tuệ Bác Ái Chánh xứ 08/08/2006 09/2018 -
15 Gioan Bt. Nguyễn Văn Tùng Xuân Hiệp Chánh xứ 30/05/2013 08/09/2020 -
16 Giuse Nguyễn Thanh Tùng Xuân Quế Chánh xứ 28/05/2016 27/10/2021 -
17 Gioan Bt. Võ Thanh Tùng Võ Dõng Quản nhiệm
18 Micae Hoàng Đức Tụng Nhà Cha Phù trợ 10/12/1990 -
19 Gioakim Nguyễn Bá Tước Thái An Nghỉ hưu 29/04/1969 09/2019 -
20 Micae Phạm Bá Tước Nhà Cha Phù trợ 30/05/1964 09/04/2021 -
1 2 ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Tổng cộng: 1164