Kết quả tìm kiếm: LINH MỤC

STT Hình ảnh Họ tên Nơi mục vụ Sứ vụ Ngày chịu chức Thời gian Ký hiệu
1 Giuse Phạm Quang Trung Lộ Đức Nghỉ hưu 16/07/1959 -
2 Giuse Mai Thanh Trường Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 24/12/1973 04/09/2018 -
3 Martinô Phạm Thiên Trường Thọ Lâm Phó xứ 30/05/2014 08/2017 -
4 Phêrô Nguyễn Hoàng Trường Gia Phát Chánh xứ 30/05/2013 09/2018 -
5 Antôn Nguyễn Vũ Trường Long Thuận Giúp cộng đoàn 25/05/2010 19/12/2016 - MF
6 Phêrô Đỗ Văn Trường Tân Cang Giúp cộng đoàn 02/07/2016 2016 - SDB
7 Giuse Vũ Văn Trường Lợi Hà Chánh xứ 08/08/2006 2006 -
8 Đaminh Nguyễn Thứ Trưởng Rôma Du học 30/05/2013 08/2017 -
9 Đaminh Lê Thanh Trưởng Kim Lâm Chánh xứ 19/06/2012 10/2019 -
10 Giuse Đinh Thế Truyền Thiện An Chánh xứ 08/08/2006 09/2018 -
11 Giuse Hoàng Đức Tú ĐCV. Xuân Lộc Quản lý ĐCV. 08/08/2007 07/2011 -
12 Phaolô Nguyễn Thiên Tú ĐCV. Xuân Lộc Giáo sư 28/06/2011 31/08/2018 -
13 Batôlômêô Hoàng Văn Tú 02/10/2014 2017 - Ocist
14 Vinhsơn Đặng Văn Tú Trung Tâm Đức Mẹ Núi Cúi Đặc trách công trình xây dựng 29/06/1968 09/2019 -
15 Giuse Phạm Tuấn Tú Nhà Cha Phù trợ 09/11/1968 -
16 Đaminh Phạm Hữu Tư Nhà Cha Phù trợ 27/03/1977 -
17 M. Piô X Nguyễn Văn Tư Đan viện Xitô An Phước Không xác định 29/10/2008 29/10/2008 -
18 Đaminh Phạm Văn Tụ Phú Tảo Quản nhiệm 28/06/2005 -
19 Hiêrônimô Phạm Quang Tự Nhà Cha Phù trợ 07/12/2007 - OP
20 Giuse Đỗ Văn Tự Nhà hưu Xuân Lộc Nghỉ hưu 14/05/1968 04/09/2018 -
1 2 ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Tổng cộng: 1188